پیگیر ورود نیروهای با انگیزه، متعهد و ارزشی به حوزه هستیم

NewsPic NewsPic

آزمون پذیرش حوزه علمیه خراسان برگزار شد

NewsPic NewsPic

ایجاد جریان عقلی عمیق و دقیق در حوزه علمیه خراسان

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی معاونت فرهنگی تبلیغی

مدارس علمیه لینک‌ها طرح مسکن ستاد تفسیردفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m