دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش ثبت نام آزمون پذیرش سطح ۳ خواهران ثبت نام کارت هوشمند ثبت نام مدرسه امیرالمؤمنین ع بیرجند

لزوم تشکیل مرکز فراقوه‌ای در خصوص مسئله زن و خانواده/ مسئله اصلی، «سلامت، امنیت و آرامش زن در خانواده»

NewsPic NewsPic

مراسم معرفی و تبیین طرح مدرسه فقاهت

NewsPic NewsPic

برای تحقق شعارهای بلند ولی امر مسلمین تلاش نماییم

NewsPic NewsPic


خراسان شمالي خراسان جنوبي تبليغ و آموزش هاي كاربردي مركز آموزش مركز مشاوره سياسيدفتر فناوري اطلاعات مركز مديريت حوزه علميه خراسان
مشهد،خيابان طبرسي ۱، جنب بنياد پژوهشهاي اسلامی آستان قدس رضوي
تلفن: 2008118 0511 - کدپستی: 9134714154
Email : i c t @ m a i l k h . c o m