سهميه پذيرش آزمون ورودي حوزه علميه خراسان افزايش يافت

NewsPic NewsPic

اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ورزشی طلاب حوزه علمیه خراسان برگزار می‌شود

NewsPic NewsPic

فتح خرمشهرها در پیش است

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی معاونت فرهنگی تبلیغی

پذیرش و گزینش مدارس علمیه لینک‌ها طرح مسکن ستاد تفسیردفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m